Jeg har skrevet av en del eldre kilder som jeg legger ut her slik at andre kan ha nytte av dem.

Jeg har brukt en del tegn i avskriftene:

? - usikker tyding av ord
.. - bokstaver som jeg ikke har greid å tyde
<..> - har hoppet over tekst som jeg ikke synes var verdt å transkribere
[tekst] - mine egne kommentarer

Merk at jeg ikke har lest noe særlig korrektur på noen av avskriftene, så det er helt sikkert mange feil.

I hovedsak har jeg konsentrert meg om Malangen, så i tingboksekstraktene er det bare saker fra Malangen som er transkribert. Men alle lagmenn er tatt med.

Skiftene er for hele Troms fogderi frem til 1770, etter det er bare Hillesøy og området rundt Tromsø tatt med. Noen få skifter er skrevet av i sin helhet.