Her er det meningen at det skal stå litt om hvordan jeg har bygget opp databasen, bl.a. skriveformer på navn og steder.