• [S16] Lars Kindem, Vossaboki - Fyrste bandet - Vossavangen (n.p.: Voss Bygdeboknemd, 1933). Heretter sitert som Vossaboki 1.
 • [S33] Henrik Meyer Kvalem, Ættarbok for Granvin (n.p.: Granvin Herad, 1995). Heretter sitert som Granvin.
 • [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989). Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 • [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993). Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 • [S47] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 2. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990). Heretter sitert som Tingbøker Lenvik II.
 • [S48] Frode Ulvund, Militært Manntal frå Voss 1722 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 4.4.2002). Hereinafter cited as Mil MT Voss 1722.
 • [S49] Renathe Wågenes, Konfirmerte i Voss 1753-1817 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 29.11.2001). Hereinafter cited as Konf Voss 1753-1817.
 • [S50] Renathe Wågenes, Døypte på Voss 1732-1767 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 17.1.2003). Hereinafter cited as Døypte Voss 1732-1767.
 • [S51] Renathe Wågenes, Gravlagde i Voss 1726-1817 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 17.1.2003). Hereinafter cited as Gravl Voss 1726-1817.
 • [S52] Digitalarkivet, Vigde Voss 1709-1816 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 19.12.1998). Hereinafter cited as Vigde Voss 1709-1816.
 • [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 3. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990). Heretter sitert som Tingbøker Lenvik III.
 • [S86] Genalogiska Samfundet i Finland - Historieböcker, online http://www.genealogia.fi/hiski/. Hereinafter cited as HisKi.
 • [S92] Renathe Wågenes, Døde i Voss 1726-1817 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 7.3.2001). Hereinafter cited as Døde i Voss 1726-1817.
 • [S112] Lars og Gjerdåker, Johannes Schjærven, Evangerboka - Gards- og ættesoga - Band II (n.p.: Voss Bygdeboknemd, 1984). Heretter sitert som Evangerboka II.
 • [S134] Lars Kindem, Vossaboki - Gardssoga I - Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar (n.p.: Voss Bygdeboknemd, 1933-38). Heretter sitert som Vossaboki 2.
 • [S150] Tingbok Voss 1683-1685, online http://www.dokpro-test.uio.no/tingbok/tingbok_ramme.html. Hereinafter cited as Tingbok Voss 1683-1685.
 • [S244] Ministerialbok Tromsø 1753-1778, 2; 2 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S255] Werner Lockertsen og Dag Erik Salsten, Døpte i Tromsø Kirke 1806-1816 (http://home.no.net/salsten/kirkebok.html: Dag Erik Salsten, 1995). Hereinafter cited as Døpte Tromsø 1806-1816.
 • [S260] Bernt Jenssen, Konfirmerte i Lenvik prestegjeld 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 23.11.2006). Hereinafter cited as Konfirmerte Lenvik 1753-1783.
 • [S263] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, Hva Lenvikværinger eide. Bd. III - Skifter fra Lenvik 1783-1797 (Bjorelvnes: Lenvik bygdemusem, 1998). Heretter sitert som Skifter fra Lenvik 1783-1797.
 • [S264] Anders Frøholm, compiler, Folketelling Lenvik og Hillesøy sogn år 1770 (http://lenvik-museum.no/meny5/Lenvik/… Lenvik Bygdemuseum, 31.8.1956). Heretter sitert som Folketelling Lenvik 1770.
 • [S277] Ministerialbok Tromsø 1806-1821, 6; 6 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S279] RHD, Døpte Tromsø 1787-1795 RHD (www.rhd.uit.no: Registreringssentral for historiske data, 5.2.2001). Hereinafter cited as Døpte Tromsø 1787-1795 RHD.
 • [S280] Ministerialbok Tromsø 1787-1795, 4; 4 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S281] Ministerialbok Tromsø 1779-1796, 3; 3 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S284] Ministerialbok Voss 1816-1827, A 11; A 11 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S292] Ministerialbok Voss 1836-1851, A 13; A 13 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S294] Ministerialbok Voss 1780-1810, A 9; A 9 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S295] Ministerialbok Ulvik 1743-1792, A 9; A 9 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S296] Ministerialbok Ulvik 1740-1743, A 5; A 5 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S297] Ministerialbok Tromsø 1821-1828, 7; 7 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S300] Gudmund Gulbrandsen, En grenseoppgang for snart 200 år siden - Rettsvesenets behandling i året 1806 - og den 15 dager lange fysiske oppgang og påvisning av grensen mellom Senjen og Tromsø fogderi fra Malangen til svenskegrensen. (Tromsø: Gulbrandsen, Gudmund, 1997). Heretter sitert som En grenseoppgang.
 • [S305] Peder Nilsen, Skifte efter afgangne Peder Nilsen af gaarden Uersfiord. ukjent file number, ukjent repository, Tromsø, Troms. Hereinafter cited as Skifte Peder Nilsen Uersfiord.
 • [S318] Hans Hansen, Skifte Hans Hansen Nordstrømmen - Bilag til skifteprotokollen ukjent file number (Bilag til skifteprotokollen), ukjent repository, ukjent repository address. Hereinafter cited as Skifte Hans Hansen Nordstrømmen.
 • [S319] Ministerialbok Voss 1810-1821, A 10; A 10 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S320] Ministerialbok Voss 1752-1780, A 8; A 8 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S325] Ministerialbok Voss 1744-1752, A 6; A 6 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S407] Kirkebok Lenvik 1820-1831, 3; MINI3 (Digitalarkivet: Arkivverket).
 • [S432] Skifteprotokoll nr. Ac 5a, Hardanger og Voss sorenskriveri 1735-1739, online www.digitalarkivet.no. Hereinafter cited as Skifteprotokoll Hardanger og Voss 1735-1739.
 • [S433] Skifteprotokoll nr. Ac 4a, Hardanger og Voss sorenskriveri 1720-1723, online www.digitalarkivet.no. Hereinafter cited as Skifteprotokoll Hardanger og Voss 1720-1723.
 • [S434] Skifteprotokoll nr. Ac 1, Hardanger og Voss sorenskriveri 1695-1707, online www.digitalarkivet.no. Hereinafter cited as Skifteprotokoll Hardanger og Voss 1695-1707.
 • [S435] Skifteprotokoll nr. Ac 7b, Hardanger og Voss sorenskriveri 1769-1779, online www.digitalarkivet.no. Hereinafter cited as Skifteprotokoll Hardanger og Voss 1769-1779.
 • [S436] Skifteprotokoll nr. Ac 8b, Hardanger og Voss sorenskriveri 1788-1800, online www.digitalarkivet.no. Hereinafter cited as Skifteprotokoll Hardanger og Voss 1788-1800.
 • [S438] Skifteprotokoll nr. Ac 3, Hardanger og Voss sorenskriveri 1718-1721, online www.digitalarkivet.no. Hereinafter cited as Skifteprotokoll Hardanger og Voss 1718-1721.
 • [S439] Hardanger, Voss og Lysekloster tingbok I.A.d. 1, 1699-1700, online http://www.digitalarkivet.no/da/tb12001699.htm. Hereinafter cited as Tingbok Hardanger, Voss og Lysekloster1699-1700.
 • [S440] Renathe Wågenes, Døypte i Voss prestegjeld 1752-1780 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet). Hereinafter cited as Døypte Voss 1752-1780.
 • [S441] Digitalarkivet, Konfirmerte i Voss prestegjeld 1752-1780 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 6.6.2006). Hereinafter cited as Konf Voss 1752-1780.
 • [S442] Renathe Wågenes, Gravlagde i Voss prestegjeld 1752-1780 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 9.7.2008). Hereinafter cited as Gravl Voss 1752-1780.
 • [S444] Renathe Wågenes, Døypte i Voss prestegjeld 1736-1743 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 20.6.2006). Hereinafter cited as Døypte Voss 1736-1743.
 • [S507] Skifteprotokoll nr. Ae 1, Hardanger og Voss sorenskriveri, Voss tinglag 1801-1819, online www.digitalarkivet.no. Hereinafter cited as Skifteprotokoll Voss 1801-1819.