G

43­45. Holem. Udt. hø2£øm. -- af Holeime AB. 43. Holym
NRJ. II 175. Holem OE. 62. Holum 1559. Hollum, Holmen, Holm,
Holim 1590. Hollum 1624. Hollumb 1626. Hollemb 1664. Hollum
1723.

Efter Udt. kan den opr. Form ikke være Hóleimr, en Sms. med
hóll m. (Indl. S. 56) og heimr. Men 1ste Led maa være hol n., Hul,
Fordybning, eller Adj. holr, hul, indhulet, sigtende til en Forsænkning i
Terrainet. Samme Navn findes ogsaa i Nittedalen og i Ullensaker, se Bd. II
S. 285.