G

86. Gravraak. Udt. gra:2vråk. -- i Graffuarakre, Grafuarakre
AB. 23. 45. Graffaager, Groserok (!) NRJ. II 174. 175. Graffraack
1559. Graffrock 1590. 1624. 1631. Graffroch 1631. Grafroch 1664.
Grafraag 1723.

Grafarakr, hvori sidste Led er akr m., Ager, som nu saa hyppig i
Stedsnavne er bleven til -aak; 1ste Led er gr&bmaapeno;f f., Grav, brugt baade om
naturlige og gravede Fordybninger i Jordsmonet (Indl. S. 52. Ldsbl. 216),
maaske her hentydende til Fordybninger i Bakkekanten udenfor Gaarden.