G

b.17, s.54      
19. Skaarvik. Udt. skå2rvíKa. -- Nedre Schaarvig 1723.

Da Gaarden ligger ved Udløbet af en Aa, er 1ste Led formodentlig det
temmelig almindelige Elvenavn Skora, som vel hænger sammen med Skora f.,
Indsnit, Fordybning, oldn. skor f., og saaledes betegner en Elv, som gaar
gjennem en Kløft. Jfr. NE. S. 223, hvor dog ikke dette Navn er opført.