G

b.17, s.52      
3. Løksebotn. Udt. lø2ksebåttn.

Jfr. frg. GN. Ligger ved Udløbet af en Elv og inderst i en Arm af
Salangen.