G

b.17, s.52      
1. Grøtland. Udt. grø2ttlaNN. -- Grøtland
1610. Grøttland 1614. Grotland 1661. Grøtland 1723.

*Grjótland, stenet Land, af grjót n., Sten. Findes ogsaa paa
Vega. Væsentlig samme Navn er ogsaa det to Steder paa Jæderen forekom-
mende Grødaland.