G

Statens kartverk: Fjellstad


b.17, s.54      
26. Fjeldstad. Udt. fjæ2LLsta.

Nyt Navn. Gaarden skal være ryddet for 80 Aar siden.

O. Rygh: Norske Gaardnavne