G

Salangen og Lavangen.

Ved kgl. res. 17.06.1907 ble det bestemt at fra 01.07.1907 skulle annekssoknene Salangen og Lavangen skilles ut fra Ibestad prestegjeld og gå over til et eget salangen prestegjeld, med Salangen som hovedsokn.