G

16. 17. Jellein. Udt. jæ2llénaNN. -- Jærlaleinar DN. II 290,
1361 Jetlenum NRJ. II 177. Hiellen, Jellen OE. 66. Jellenn 1559.
Jelline, Jellin, Giellinn 1590. Gielinn 1624. Giellenn 1626. Gillin
1631. Gelien 1667. Gellien 1723.

Jarlaleinar, ogsaa en Part af den gamle, samlede Gaard Leinar
(jfr. GN. 7). Navnet har antagelig sin Oprindelse af, at Gaarden engang som
Leilændingsgods har tilhørt en Jarleæt (Thj. VSS. 1891 S. 190).