G

7. Busklein. Udt. bu2ss£énaNN. -- Biskupslæina (Gen.) DN.
III 455, 1416 Biscopleye NRJ. II 176. Byskelene Cap. Byskelyn
1559. Buskelienn 1590. 1631. Buschelinn 1624. Busklienn 1626.
Budslien 1667. Buschlien 1723.

Biskupsleinar, som let kan sluttes, en Part af den oprindelige
samlede Gaard Leinar. Den maa have sit Navn af, at den har været
geistligt Gods, hørende under Erkebispestolen. Med Hensyn til den Forkor-
telse, Navnet har undergaaet i sin nuv. Form, kan sammenlignes Buskerud i
Modum, hvorefter Buskerud Amt har Navn, opr. Biskupsruð, og Busjord
i Dovre, der opr. maa have hedet Biskupsgerði (Bd. IV, 1 S. 6. Thj.
VSS. 1891 S. 190).