G

105. Trones. Udt. tró:2nes. -- Tronnenes NRJ. III 148. Trondha-
ness NRJ. IV 471. Thrundenes 1563. 1603. 1614. Trones 1567.
Troendenes 1667. Trondnes 1723.

*Þróndarnes. Da denne Sammensætning er ganske hyppig, er det
lidet rimeligt, at den skulde indeholde Mandsnavnet Þróndr. Der maa
have været et Høidenavn Þrónd-, som endnu er bevaret i Tronn i Tønset
og Tronfjeldet i Opdal. Dette kan mulig være samme Ord som det af Snorra-
Edda kjendte þróndr, Galt (se PnSt. S. 264, jfr. Bd. XV S. 119). Ogsaa
g&bmaapeno;ltr, Galt, kan anvendes som Høidenavn. Jfr. Trondeim, GN. 40 i
Skaanevik.