G

101. 102. Langesæter indre og ytre. Udt. la2ngasætó. -- a
Langasætre DN. IX 235, 1427 Langsetter NRJ. III 148. Lange-
setter 1563. Longsetter 1567. Langsetter 1614. Langesetter Indre-
tun, Langesetter 1667. Langesæther indrethun, Yttre Langesetter
1723.

Langasetr, af Adj. langr og setr n., Bosted (Indl. S. 74), sigtende
til Jordveiens langstrakte Form, ligesom Langaland (se Stord GN. 43).