G

121. Kvandal. Udt. kva2nndal. -- af Kuændale BK. 79 a. af
Kuændisle (!) BK. 77 a. Quandall 1603. Quamdall 1614. Quandal
1667. Quandall 1723.

Nutidsformen, som det ligger nærmest at forklare af Plantenavnet
hv&bmaapeno;nn f., Kvanne (se Skaanevik GN. 56), og de gamle Former med Kuæn-
stemme ikke overens. Hvis Kuæn- er rigtig overleveret, synes dette at
maatte forstaaes som Ordet kvern f., Kværn. I *Kverndalr (forkortet
Sammensætning for *Kvernárdalr, d. e. Kvernaadalen, jfr. Hosanger
GN. 43) maa i saa Fald 1ste Led være blevet ombyttet med et Ord, som
lignede stærkt i Lyd og efter Naturforholdene paa Stedet gav god Mening.
Jfr. NE. S. 134.