G

130. 131. Bjotveit indre og ytre. Udt. bjó2tveit. -- [Biøn- tweth Cod. AM. 880? Jfr. Vikør GN. 80.] Biutuedt 1603. 1614.
Biougtuedt Indretun, Biugtuedt 1667. Biotved indrethun, Biugtved
1723.

Navnet findes ogsaa i Vikør (GN. 80), hvor det heller ikke haves i
gamle Former. Paa begge Steder er der efter O. R. (NE. S. 17) en Mulighed
for, at 1ste Led kan være et Elvenavn *Bjúg-, hvilket maatte betyde:
den bøiede, krumme (til Adj. bjúgr). Efter Stedsforholdene er det dog
rimeligere at forklare Bjotveit direkte af Adj. bjúgr, som vel maa have
Hensyn til Jordveiens Form; paa lignende Maade er Mjaatveit, GN. 22 i
Alversund, sms. med Adj. mjár, lang og smal.