G

93. Saakvitne. Udt. så2kvittnó. -- af Sadkuipni BK. 77 a.
79 a. Sottqwittinn NRJ. III 137. Sottquiitt 1563. Sothuithnen 1567.
Saaquittne 1603. 1614. Sauquitne 1613. Saaquitne 1667. 1723.

*Sáðkvipn n., Dat. Sáðkvipni, Ent., nu i best. Dat. Flt.; se
Ullensvang GN. 39. Med Formen Kvipnir (Voss GN. 81), som sandsynlig
er f. Flt., stemmer det bedst at antage i Ental et Ord af Intetkjøn; jfr.
Indl. S. 11 f.