G

101. Graven lille. Kaldes skrí2vargaren. -- Se Oplysningerne
om Sognets Navn S. 484. [Granduene Cod. AM. 880.] Grofyn NRJ.
III 137. Graffuenn 1563. Lille Graffuenn 1614. Lellegraffuen 1667.
Lille Graven 1723.

Gr&bmaapeno;nvin, sms. af vin med Trænavnet gr&bmaapeno;n f., Gran. Paa Vest-
landet, hvor Granen kun voxer paa faa Steder, har man Navnet alene paa
et af disse, nemlig her i Hardanger. Det forekommer derimod ofte paa Øst-
landet, hvor det i MA. er skr. Gr&bmaapeno;nin (hyppigst) eller Grenin, sæd-
vanlig i Nutidsformen Grini (Undtagelser ere Greni i Nes Rom. og Grani i
Nannestad). Nordenfjelds haves 3 Exempler med afvigende Nutidsform,
Grenne i Rissen og i Aasen og Grinni i Horg (alle tre gjerne nu skrevne
paa vildledende Maade: Grinde). Se Bd. I S. 55.