G

86. Kolskaar. Udt. kå2llskår. -- Kaalskaar 1614. Kolskor
1667. Kaalskor 1723.

Vel *Kolskor, af kol n., Kul, sigtende til Kulbrænding paa Stedet
(Indl. S. 61), og skor (se flg. GN.). 1ste Led skal dog efter Stedsforholdene
kunne være kollr m., Fjeldknaus.