G

117. Kollenes. Udt. kå2dlanes. -- Kallenes NRJ. III 136.
Kollenes 1563. Kølnes Aass 1567. Kolnes 1603. Kollnes 1614.
Kolnes 1667. Kolness 1723.

*Kollanes, sms. med Gen. Flt. af kollr m., Koll, Høide, Bjergtop,
eller med Mandsnavnet Kolli; se PnSt. S. 165.