G

118. Kjærland. Udt. kjæ2rland. -- Kæraland DN. II 70, 1306
Køreland NRJ. III 136. Kierelandt 1563. Kierland 1603. Kierre-
land 1614. Kierland 1667. 1723.

Keraland, se Kvinnherred GN. 124. Ved Granvinvandets korte
Afløb.