G

85. Jøre. Udt. jø2re (ogsaa hørt j,y:2re, jý:2re). -- i Lodru (!)
BK. 77 a. Jødre 1603. 1614. 1667. 1723.

*Jaðra f., Dat. *J&bmaapeno;ðru, vistnok opr. Elvenavn, som efter Stedsfor-
holdene synes at have tilhørt Dalens Hovedelv. Jøra (*Jaðra) heder, som
nævnt under frgd. GN., ogsaa Hovedelven i V. Gausdal. Dette Elvenavn er
dannet af jaðarr, j&bmaapeno;ðurr m., Kant, Rand, og betyder enten "en Elv,
som gaar over en jaðarr" eller "som danner en Grændse"; se Indl. S. 59.
NE. S. 120. Fjernere ligger maaske den Mulighed, at Grundordet jaðarr
her skal forstaaes om et flettet Gjerde til Fiskefangst i en Elv, en fiski-
garðr (se Forklaringen af Gjerevik, GN. 29 i Fuse); jfr. oldsachsisk edor,
eder, flettet Gjerde, angelsachsisk eoder, Gjerde, Indhegning, Gaard.