G

96. Hollven. Udt. hå2dlve. -- i Hollwin BK. 34 a (trykt Hollwm).
Holwin NRJ. III 137. Holduen DN. VI 815, 1556 Holuenn 1563.
1567. Holduen 1603. 1614. Holffuen 1667. Holven 1723.

H&bmaapeno;llvin, sms. af vin med Adj. hallr, hældende, skraanende, altsaa
betegnende et Sted, som ligger i en Hælding. Navnet forekommer oftere i
en Form uden -v-: H&bmaapeno;llin; mest bekjendt Hollen ved Norsjø, der som
Kirkested har givet Sognet og Herredet Navn; desuden Gaardnavn i Spyde-
berg, i Hobøl og i Hitterdal. Se Indl. S. 58. Bd. I S. 62.