G

[Orws NRJ. III 135. Orus NRJ. III 156.]
*Árhús(ar), se Ullensvang GN. 75. I NRJ. III 135 nævnes Folke-
dal, "Orws" og "Offuerdall" først blandt Herredets Gaarde umiddelbart foran
GN. 120. Der kan da ikke være Tvivl om, at der ved de to sidste Navne
menes Gaarde i Folkedal, nemlig de nuv. "Tun" Elvatun og Øvsthus. Efter
et Sagn, som er mig meddelt af Lærer J. Haukanes, hed Elvatun tidligere
Aarhus, Framitun hed Nesthus, Brekke (GN. 128) Mehus og Øvre Folkedal
Øvsthus. I 1603 nævnes "Øffredall" først i Herredet umiddelbart foran
Folkedal.