G

35. Blakar. Udt. b£a2kar. -- a Blakararfe DN. I 82 c. 1299.
a Blakararfue DN. X 43, 1342 VIII 158, 1346. X 56, 1361.
Blakararf (Akk.) DN. X 119, 1429 a Blakerarfue DN. II 533, 1432
Blakaraf, a Blakarafue, Blakararfwe DN. X 129 130, 1439. a Bla-
kararue DN. X 160, 1452 Blakerarff DN. III 779, 1519 Blager
1578. Blacher 1604.1/1. Blager 1668. 1723.

Blakararfr; sidste Led arfr (se Skiaaker GN. 49). Første Led synes
ikke at kunne være andet end blakar, Gen. af et Hunkjønsord bl&bmaapeno;k. Af
lignende Navne kjendes kun Bygdenavnet Blakar paa Romerike, maaske
opr. Gaardnavn (Bd. II S. 174), og Blakanes, en Odde ved Sørjærfjorden i
Osen. Kunde maaske hænge sammen med blaka, flagre, blaffe.