G

90. Tynnøl. Udt. tý2NNø£. -- Þunnyfle DN. III 450, 1414
Thønold 1520. Tonndill St. 155 b. Tonnulff 1578. Thønneuold 1606.
Thøndøffuel 1668. Tøndøvel (2 Gaarde) 1723.

Þunnifli, sandsynlig Intetkjønsord. 1ste Led kan neppe være andet
end Adj. þunnr, tynd, og kan tænkes at sigte til tyndt Jordlag. Det samme
Navn findes i Bjugn nordenfjelds, skr. a Þunnifli DN. IV 177, 1333og nu
udt. Tynnøl, som her. Andet Led maa være det samme, som vi have i de sønd-
mørske Bygdenavne Vannelven, Søkkelven og Sunnelven. Disse Navne ere
dog Hankjønsord og maa antages opr. at være Fjordnavne, Vaniflir osv.
(se "Norske Fjordnavne" i Festskriftet til Prof. Unger 1897 S. 43). Om ogsaa
det nu forsvundne Namnøffle i Eidsvold (DN. I 675 hører hid, er ganske
uvist. -- Om dette -ifli lader sig ellers kun sige, at vi sandsynlig ogsaa have
det i Fællesordene innifli (Indvolde), dauðyfli (dødt Legeme), vanyfli
(Vane) og i Folkesprogets Vardyvle (Fylgje, Følgeaand), der alle ere Intet-
kjønsord. Dets opr. Betydning er endnu ikke oplyst. -- Navnet her har i
senere Tid været skr. Tøndevold, en grov og aldeles urimelig Forvanskning.