G

135. 137. Nørstebø Nordistuen og Neristuen. Udt. nø2rstbø.
-- Nørstebøe 1668. (2 Gaarde) 1723.

*Nørztibœr, den nordligste Gaard. GN. 137 fører endnu i Matrikelen
ogsaa Navnet Tjuk. Det sagdes kjendt, udt. Kjuk med langt, lukt u, men
ikke længere brugt. Det findes i ældre Jordebøger, skr. Thiuck 1604. 1606,
Tyuch 1668, Tiuck 1723. Det maa være denne Gaard, som i DN. VII 728
(1530) skrives Tiwel (vistnok Feillæsning for Tiwck). Det er sikkert samme
Navn som Kjøk GN. 11,1 i Ø. Slidre; ellers kan jeg ikke give nogen Op-
lysning om det.