G

98. 99. Kolstad store og lille. Udt. kå2LLsta. -- Koodstad (!)
1520. Kolstadt 1578. Kalstad 1606. Koldstad og Lille Koldstad
med Hoelen 1668. Koldstad og Lille Koelstad 1723.

*Kollsstaðir, af Mandsnavnet Koll (Kollr), der nu ikke længere
bruges. Udtalen af l viser, at her ikke kan tænkes paa Mandsnavnet Kolr.