G

30. Sørelvmoen. Udt. sø2rælvmó:'n.

Ligger ved Maarelven nær dens Udløb i Aursfjorden. Formodentlig er
denne Elv ogsaa blevet kaldet Sørelven i Modsætning til den nordenfor ud-
løbende Lakselv. -- I den sidste Matr. skr. Sørelvmo.