G

101. Hages-Tande. Udt. hå2gåstande. -- Hagistande 1668.
Hagestande 1723.

*Tandar Flt. Navnet forekommer ogsaa i Ringsaker, i Øier (GN. 107)
og i Opdal, og kjendes paa de to første af disse Steder i middelaldersk Form
(jfr. ogsaa her GN. 104). Mulig hører ogsaa Tand, Navn paa en Sætergrænd
i Ringebu, hid. Ukjendt Betydning; mulig Sammenhæng med t&bmaapeno;nn f., Tand.
-- Har opr. været en samlet Gaard med GN. 103 og 104. Tillægget Haagaas-,
som er givet denne Parts Navn efter GN. 100 til Adskillelse fra de andre,
kan paa Grund af Genitivformen paa -s ikke være saa særdeles gammelt.