G

8. Mortenhals. Udt. må2rtenhals.

Sidste Led har Hensyn til en Hals mellem Fjorden og Sandselven, paa
hvilken Gaarden ligger; 1ste Led er Mandsnavnet Morten.