G

13. Kjærvik. Udt. Kæ2rrvíka. -- Tierwigen 1723.

Kan være sms. med kjarr n., Krat, en med Krat bevoxet Myr, hvoraf
mange Stedsnavne er dannede (Indl. S. 60). Men det kan ogsaa være samme
Navn som det ofte forekommende Kjærringvik, som paa flere Steder nu ud-
tales Kjærvik (jfr. Bd. XIII S. 364. XIV S. 66). Dette sigter ligesom andre
med Kjærring- sms. Navne oftest til, at Stedet engang har været eiet af en
Enke. Man tør neppe lægge nogen Vægt paa Skrivemaaden af 1723 og deri
se en Antydning om, at 1ste Led skulde indeholde Elvenavnet Tjara (NE.
S. 270).