Aursfjord, Malangen

G

28. Aursfjord. Kaldes au1rsfjórgåren. -- Ørßfiord 1614.
Ørsfiord 1723.

Aursfjord, Malangen

G

28. Aursfjord. Kaldes au1rsfjórgåren. -- Ørßfiord 1614.
Ørsfiord 1723.

Har Navn efter Aursfjorden, den midtre af de 3 Arme, hvori Malangen
deler sig. 1ste Led kan ikke ligefrem være aurr m., Grus, da det isaafald
ikke kunde have staaet i Genitivform, men Navnet da maatte have havt
Formen Aurfjorden. Længere ude ved Fjorden ligger efter AK. en Plads
Aursviken. Dette bestyrker den Formodning, at Fjorden har havt et ældre
Navn *Aurr. Dette findes som Navn paa nogle Vande i Smaalenene, men
kan neppe ellers sikkert paavises som Fjordnavn. Det man vel henføres til
aurr m., Vædske, Fugtighed.