G

121. Hovauk. Udt. hå2vauk. -- Hauack 1578. Heueg 1606.
Haauoch med Døedsetter 1668. Haavock 1723.

Hvis Opgaven om Udtalen er rigtig for 2den Stavelse, som den vistnok
er, kan dette ikke være andet end det i Indl. S. 42 under autn omtalte
auki m., Forøgelse, i Mening af Land, tilkommet ved Rydning, hvad der
ellers paa fl. St. i Landet i Stedsnavne betegnes med aukland. auki findes,
som omtalt paa det anførte Sted, enkelte Gange ellers i Navne. 1ste Led
kunde da være hof og sigte til gammel Eiendomsforbindelse mellem denne
Gaard og Hof, den nuv. Præstegaard GN. 102.