G

Kirkesokn fra 1856, egen kommune 1871-1964.

Før 1856 hadde Malangsværingene kirke på Tromsø, men 18.10.1856 ble Balsfjord og Malangen skilt ut som eget prestegjeld med Balsfjord som hovedsokn. 26.3.1870 ble Ytre og Indre Navaren overført fra Lenvik til Malangen, 24.2.1872 ble Bentsjord, Brokskar, Nord- og Sør-Mjelde, Løgstad, Kvalnes og Bakkjord overført fra Malangen til Tromsøysund. 8.3.1890 ble gården Målsnes overført fra Målselv til Malangen sokn.

Malangen ble 1.1.1871 skilt ut fra Balsfjord som eget herred og hadde da 1425 innbyggere, samtidig ble en del av Lenvik herred overført til Malangen. 1.1.1873 ble en del av Malangen overført til Tromsøysund herred. i 1891 ble noen parseller på Målsnes overført tilbake til Malangen. 1.1.1964 ble gårdene Navaren og Målsnes (118 mennesker) overført til Målselv kommune, samtidig som Malangen (1940 mennesker) ble slått sammen med Balsfjord (5053 mennesker) til nåværende Balsfjord kommune. 1.1.1966 ble Sørelvmo krets overført fra Balsfjord til Målselv.