G

122. Holaaker. Udt. hå2£åk. -- Hallack 1520. Holagger DN.
III 855, 1555 Hallack 1578. Haldtagger 1606. Halagger 1668.
Hallager 1723.

Sidste Led i ethvert Tilfælde akr, Ager (Indl. S. 41). 1ste Led er vanske-
ligt at bestemme. Adj. háll, glat, slibrig, passer ikke vel til Sammensætning
med akr. Derimod kan tænkes paa Adj. holr, hul, udhulet, paa hali m.,
Hale (Indl. S. 52) og paa hóll m., Haug (Indl. S. 56). I de to sidste Tilfælde
maatte Vokalen i 1ste Stavelse være forandret efter den i 2den Stavelse ved
Assimilation (Indl. S. 22).