G

108. Flagestad. Udt. f£å2gåsta. -- Flagstadt St. 154 b. Flage-
stad 1643. 1668. 1723.

I 1ste Led har man kanske et Elvenavn. En Elv nordligst i Solør (i
Vaaler) kaldes endnu Flaga eller Fløga; af det samme Elvenavn kunde ogsaa
Flakstad i Vang paa Hedemarken og Flage paa Voss forklares. Her er ved
Gaarden en Bæk.