G

73. Brennjord. Udt. bræ2NNjó£. -- Brendgat (!) 1520. Brannd-
giordt 1578. 1606. Brendgiorde 1668. Brendiorde 1723.

*Brennugerði, sms. af det ved foregaaende No. anførte brenna og
gerði (Indl. S. 51).