G

126­129. Bottem Nordigaard, Oppigaard, Nerigaard og
Sørigaard. Udt. bå2ttemm. -- a Bottæimæ DN. V 269, 1396(her
nævnes Parterne Synztigardr, Slodægardr, Strætæsgardr). a Botteimæ
DN. VII 350, 1407 a Botteme DN. III 549, 1440 Lontem (!) 1520.
Botim OE. 125. Bottenn St. 154 b. Botim 1578. Bottem (4 Gaarde)
1668. (4 Gaarde) 1723.

*Botteimr, af botn m., Bund, og heimr, efter Beliggenheden ved
Bunden (nedre Ende) af Lesjevandet, jfr. Indl. S. 45 under botn. Dette Ord
har nu i Gudbrandsdalen og paa fl. St. i den vestlige Del af Oplandene Formen
Bott og maa efter dette Navn have havt den allerede for lang Tid siden; opr.
har vistnok Gaarden hedet Botneimr og har senere faaet Navnet forandret
efter Udtalen af Fællesordet.