G

17. 18. Hjelle nordre og søndre. Udt. sjæ2LLe. -- Huile (!)
1520. Hielle DN. III 822, 1534 1578. 1606. (3 Gaarde) 1668. (2
Gaarde) 1723.

Kan være Hjallar, Flt. af hjallr m., eller Hjalli m., Ent., afledet
Form deraf. Om Betydningen se Indl. S. 55.