G

73. Valdan. Udt. væ2£daNN, Dat. -døm. -- af Voldu AB. 45.
Vold NRJ. II 172. Valder OE. 64. Woldt 1559. Woldum 1590.
Woldumb 1626. Valdum 1631. 1664. Valdum, Voldum 1723.

Navnet sees i senere Tider at være opfattet, som om det kom af v&bmaapeno;llr
m., Vold; men baade den ældste Skriftform og den nuv. Udt. viser, at det
ikke har noget med denne Stamme at gjøre. Den første tyder paa en Nom.
Valda, som kunde tænkes at være det oprindelige Navn paa en Bæk nær
Gaarden. Udtaleformen passer dog heller ikke dertil. Jeg kan ikke ellers
paavise noget Navn, som synes mig beslægtet.