G

74­77. Leberg. Udt. lé2bærj. -- af Leifuaberge AB. 45.
Lebergh NRJ. II 172. Leberg OE. 63. DN. V 821, 1540 Leberg
1559. Løgberg, Læbergh, Leberg 1590. Leeberigh 1624. Leeberrig
1626. Leberg, Løberig 1631. Løberrig 1664. Løeberg 1723.

Leifaberg, hvori 1ste Led maa være Mandsnavnet Leifi, som enten
er en Sideform af Leifr eller en Kjæleform af et med -leifr sms. Mands-
navn (Personn. i Stedsn. S. 173).