G

7. Einan. Udt. é2naNN, Dat. -nóm. -- Enni NRJ. II 172.
Ene 1559. Egnum, Enum 1590. Einumb 1624. 1631. Ennumb
1626. Eignumb 1664. Einumb 1723.

Navnet maa afledes af Trænavnet einir m. eller maaske snarere af
eini n., et med Ener bevoxet Sted. I denne Form, best. Flt., findes Navnet
ogsaa i Aure og i Børsen.