G

72. Stokkan. Udt. stå2kkaNN, Dat. -kåm. -- af Stockom ">AB.
44. a Stokkom DN. I 710, 1495 Stocke 1559. 1590. 1624. 1626.
Stoche 1664. Stocke 1723.

Stokkar, Flt. af stokkr m., Stok. Navnet er i noget forskjellige
Former, Stokker, Stokke, Stokkan og Stokka, meget udbredt. I de fleste Til-
fælde, saaledes ogsaa her, bliver det usikkert, hvorledes man skal opfatte
Betydningen af Ordet, anvendt som Stedsnavn (se Indl. S. 79).