G

46. 47. Sjetnan. Udt. sjé2ttnaNN, Dat. -nåm, Gen. sjéttn. --
af Setnom AB. 43. Settne NRJ. II 174. Setne OE. 62. Settne
1559. 1590. 1624. Siettne, Settne 1626. Settenn, Siettnne 1631.
Siettne 1664. Sietne 1723.

Setnar; findes som Gaardnavn ogsaa i V. Toten, i Børsen og i Tilder
(i MA. skr. Setnar og Siætnar). Sms. findes det i Setnaþveit, nu
Sentvet i Trøgstad. Navnet maa være af den Stamme, vi har i sitja, at sidde,
og betyder maaske simpelthen: Sæde, Sted, hvor man er bosiddende, lige-
betydende med setr. Mulig kunde dog Navnet ogsaa betegne Gaarde, som
ligger paa en Afsats, jfr. Folkespr. Sete m., liden Flade i en Klippe (Aasen);
denne Betydning har man vist i det paa flere Steder forekommende Gaard-
navn Setberg (jfr. Bd. I S. 13). Den sidste Betydning passer efter Beliggen-
heden paa Gaarden her i Melhus og ogsaa paa den i Børsen.