G

75. 76. Flaa nordre. Udt. nó2rf£åaNN. -- af nædzsto Flam
AB. 44. Nørdre Flaa OE. 63. Nøstflaae 1723.

De andre Flaagaarde hører til Flaa Herred, se Flaa GN. 1. Her gaar
Rækken af Gaarde over paa østre Side af Gula.