G

70. 71. Losen. Udt. ló:1sa, Dat. ló:1sen. -- af Lose AB. 43.
Store Loos OE. 62. Loßen 1559. Loßenn, Loudtzenn 1590. Loßenn
1624. Laßenn, Løeßenn 1626. Losßenn 1631. Loeßen 1664. Lossen
1723.

Efter den fra flere Hold opgivne Udt. er Navnet nu Hunkjønsord; efter
den ældste Skriftform er det derimod Hankjønsord, og kun under denne For-
udsætning synes det ogsaa muligt at finde en rimelig Forklaring af Navnet.
Gaarden ligger ved Udløbet i Gula af den fra Indsøen Benna kommende Elv
Loa (enstav. Beton.), og det synes klart, at der maa være en Forbindelse
mellem de to Navne, saaledes at Los er opstaaet af Lóóss, opr. Lóaróss,
Loas Os. Hvis dette er rigtigt, maatte man antage en Overgang i Kjønnet
i senere Tid, saa at en ældre Dat. er gaaet over til Nom. Gaardnavnet fin-
des ikke andensteds; Loa har man maaske ogsaa i det sms. Fjeldloa, en Elv,
som falder i Finola, der løber ud i Søen Mesnen i Ringsaker.