Karen Mathiasdatter1

#6755, (1760 - 1835)
 • Slektskap: Søster av 3.tippoldefar/mor til Pål Gjerde
 • Sist redigert: 2007 juni
 • Gift*: Hun ble gift med Ole Jensen Aglapsvik.1
 • Født*: Karen Mathiasdatter ble født 1760 på Lainio, Jukkasjärvi, Tornedalen, Sverige.2
 • (Ektemann) Folketelling: I Folketellingen i 1770 er Karen Mathiasdatter oppført som barn i husholdningen til Jacob Olsen Sultenvik og Margrethe JohansdatterSultindvik, Lenvik, Senja. Fosterbarn.3
 • Konfirmert*: Karen Mathiasdatter ble konfirmert 1777 Lenvik kirke, Lenvik, Senja.2
 • (Vitne1) Sitat: Sitat fra Tingboka.1
  Constitueret Foged Krejdal, anmelte at han til dette Ting har ladet indkalde den Vanvittige Pige Anna Hansdatters Beslægtede, og --?.. for efter Amtets ordre af 8. Aug. d.a., at tilbyde dem hende til Pleye og Forvaring, imod at erholde henders Arvelodder 25 rdl. 3 mrk. 13 sk., til fuld raadighed. Efter omspørgende melte sig ingen af hendes Beslægtede ved Retten eller var nærværende ved Tinget, Almuen og Laugrettet, deklarerede, at ingen af dem kunde ller ville modtage hende, da hendes Forfatning er saaledes, at det ville være dem meget til Skade Daglig i deres Huus og Nærings Vey, om endel kunde faae meget meere for hendes Pleye of Forvaring end de anbudne Arvelodder.
  Fogden begiærede Laugrettet og Almuen tilspurgt: 1. Hvem denne Anna Hansdatters nærmeste beslægtede er, og 2. om disse haver Midler. Hvortil blev forklaret, at Hun har 2de Par brødre, den eene ved Navn Mathias Mathiassen paa Gaarden Kierresnæss, og den andan Ole Mathiassen af Gaarden Giøevigen, samt 3. Par søstre, nemlig Malena Mathisdatter, gift med Niels Jensen, Kierresnæs, og Sophie Mathiasdatter, gift med Andreas Hansen, Naveren, samt Karen Mathiasdatter, gift med Ole Jensen, Aglapsvigen, alle heri Tinglauget, videre vidste de ikke om hendes beslægtede, og disse hendes beslægtede at de ere i den Stand, at de kan hielpe sig selv, men ikke ere bemidlede Folk,og kunde nok contribuere noget til hendes Pleye og Forvaring, undtagen Niels Jensen, Kierresnæs, som er mindst formuende. Fogden begiærede sig heraf en udskrift medeelt. Beskr.
  Tingbok Gisund Tinglag 1799 s. 240
 • Død*: Hun døde i 1835 på Aglapsvik, Lenvik, Senja.4
 • Begravelse*: Hun ble begravet den 26 juli 1835 på Lenvik kirke, Lenvik. Karen Mathisd. Afglapsvig, 80..4

Kilder

 1. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 3. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 240. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik III.
 2. [S260] Bernt Jenssen, Konfirmerte i Lenvik prestegjeld 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 23.11.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Konfirmerte Lenvik 1753-1783.
 3. [S264] Anders Frøholm, compiler, Folketelling Lenvik og Hillesøy sogn år 1770 (http://lenvik-museum.no/meny5/Lenvik/… Lenvik Bygdemuseum, 31.8.1956), s. 8, Sultenvig. Heretter sitert som Folketelling Lenvik 1770.
 4. [S94] RHD, Begravde Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 3.2.2001), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Begravde Lenvik 1784-1853.