Johan Mathiasen Kjerresnes1

#2734, (1762 - 1784)
  • Sist redigert: 2007 juni
  • Født*: Johan Mathiasen Kjerresnes ble født 1762.2
  • (Ektemann) Folketelling: I Folketellingen den 1 mars 1770 er Johan Mathiasen Kjerresnes oppført som barn i husholdningen til Mats Hansson Lainio og Anne OlsdatterKjerresnes, Målselv, Senja; Matis Hansen Qvæn, Anne Olsdr. - Barn: Hans Matisen, Johan Matisen, Lisbet Matisdr.1,3
  • Død*: Johan Mathiasen Kjerresnes døde i 1784.2
  • Begravelse*: Han ble begravet den 12 desember 1784 på Lenvik kirke, Lenvik, Senja.2

Kilder

  1. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1770, Mons Elven Rydning, s.7. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
  2. [S94] RHD, Begravde Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 3.2.2001), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Begravde Lenvik 1784-1853.
  3. [S264] Anders Frøholm, compiler, Folketelling Lenvik og Hillesøy sogn år 1770 (http://lenvik-museum.no/meny5/Lenvik/… Lenvik Bygdemuseum, 31.8.1956), s. 7, Mons Elven Rydning. Heretter sitert som Folketelling Lenvik 1770.