Lars Larsen1

#2730
  • Sist redigert: 2004 april
  • (Sønn) Sesjon: Lars Larsen er ført opp som sønn i husholdningen til Mats Hansson Lainio og Lars Hansen ved et sesjonsmanntall i 17 juli 1769 på Hollendernes, Målselv, Senja; Hollendernes - inderster og huusmd. Mortens Enche, Lars Larssøn, Lars Hanssøn, Mathias Hanss., Hendrich Amundss. - død, Enchen Ane Pederdr.
    Unge Mandskap: Søn Hans Hanss. 24 (sønn av Ane Pedersdr ?).1

Kilder

  1. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Militær Rulle 1769, Hollendernes, s.3. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.